Партисипативні процеси в архітектурному проектуванні житлових чарунок міста

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджується існуюча практика та перспектива розвитку архітектурного проектування елементарних планувальних житлових чарунок міста. Підкреслюється факт недостатньої вивченості партисипативних процесів у проектній діяльності. Акцентується увага на їх перспективній ефективності у вирішенні завдань формування архітектурного середовища міста на засадах сталості.
Опис
Ключові слова
партисипація, архітектура участі, сталий розвиток, архітектурне середовище міста, планувальні житлові чарунки, партисипация, архитектура участия, устойчивое развитие, архитектурная среда города, планировочные жилые ячейки, participation, sustainable development, urban environment, residential planning units, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Бібліографічний опис
Яремчук О. І. Партисипативні процеси в архітектурному проектуванні житлових чарунок міста / О. І. Яремчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 408 - 415. - Бібліогр. : 23 назв.
Зібрання