Екобетони на основі шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловост

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В дисертаційній роботі обґрунтовано та експериментально доведено можливість інтенсифікації процесів структуроутворення шлаколужного цементу на пізніх етапах тверднення, що забезпечує покращення експлуатаційних та спеціальних властивостей цементу та екобетону на його основі за рахунок використання слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Розроблено склади екобетонів класів В15...В40, що характеризуються міцністю на розтяг при згині через 28 діб тверднення (R;l = 7,6...7,8 МПа), низьким модулем пружності (E = 28,2-10^3...29,9-10^3 МПа) марками за морозостійкістю F400, високою корозійною стійкістю в розчинах сульфату натрію та магнію (Кс = 0,9.1,03)
Опис
Ключові слова
доменний гранульований шлак, лужний компонент, слюдовмісний продукт, хвости флотації золотовмісної руди, комплексні добавки, строки тужавлення, рухомість, міцність, морозостійкість
Бібліографічний опис
Волинська Є. В. Екобетони на основі шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Волинська Єлизавета Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ :КНУБА, 2018. - 20 с. - Бібліогр. : с. 17 - 18
Зібрання