Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статье рассмотрены особенности объемно-пространственной организации функционирующих промышленных территорий с целью гуманизации их архитектурно-ландшафтной среды.
Опис
Ключові слова
промышленные территории, гуманизация, городская среда, промислові території, гуманізація, міське середовище, industrial areas, humanization, urban environment
Бібліографічний опис
Вотинов М. А. Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции / М. А. Вотинов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 198-206. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання