Особливості проектування університетської лікарні

Ескіз

Дата

2020

Автори

Булах, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Підіймаються актуальні питання містобудівного розвитку системи закладів охорони здоров'я України, зокрема нового її типу  університетської лікарні. На відміну від існуючих в Україні клінічних лікарень, університетські лікарні повинні створити нове і потужне підґрунтя для формування комплексних осередків розвитку медицини у науково-дослідних, лікувальних, освітніх та промислово-експериментальних напрямах. З цієї позиції у статті розглянуті особливості містобудівного розміщення університетських лікарень та їх архітектурних рішень.

Опис

Ключові слова

університетська лікарня, містобудівна система, система закладів охорони здоров'я, мережа закладів третинної медичної допомоги, university hospital, urban planning system, system of healthcare institutions, network of tertiary care facilities, университетская больница, градостроительная система, система учреждений здравоохранения, сеть третичной медицинской помощи, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Булах І. В. Особливості проектування університетської лікарні / І. В. Булах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 21-28. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced