Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто розуміння омонімічних форм як один із засобів інтенсифікації навчання зрілого читання англомовних текстів.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, професійно орієнтована іноземна мова, EPP, зріле читання, омонімія, інтерференція, розпізнавання омоформ, профессионально ориентированный иностранный язык, зрелое чтение, омонимия, интерференция, распознавание омоформ, language for professional purpose, EPP, mature reading, interference effect, homonymy, discrimination of homoforms
Бібліографічний опис
Петрова Т. І. Інтенсифікація розуміння англомовних технічних текстів / Т. І. Петрова, О. В. Паніна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 444-448. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання