Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Осипова, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В основу методики формування раціональних рішень ревіталізації (комплексного оздоровлення) процесів будівельного виробництва покладені принципи комплексності та системності. Вибір рішень здійснюється на принципах наукової обґрунтованості вихідної системи можливих рішень, поетапного синтезу оптимальних рішень та багатокритеріальності. Під час вибору використовуються обґрунтована система рекомендацій і рішень: категорії об’єктів довкілля, що руйнуються, типові будівельно-екологічні ситуації, головні джерела забруднення і негативних впливів, питомі обсяги викиду та рівні впливу, класифікація факторів що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва та їх типова структура. Схема методики проектування організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва включає чотири взаємопов’язаних етапи, що реалізують основоположну процедуру – цілеспрямований поетапний синтез оптимальних рішень.
Опис
Ключові слова
ревіталізація, процеси будівництва, організаційнотехнологічні рішення, забруднюючі речовини і впливи, екологічна досконалість, revitalization, construction processes, organizational and technological solutions, pollutants and impacts, ecological perfection
Бібліографічний опис
Осипова А. О. Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва / А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 438-446. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання