Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства

Ескіз

Дата

2013

Автори

Якимчук, І. М.
Гєллєр, Є. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається значення та види кредитних зобов’язань щодо формування бюджетної політики підприємства. Визначаються особливості та можливості для кредитора та підприємства. Доводиться ефективність залучення кредитів для ефективного розвитку підприємства в національній економіці.

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, кредит, бюджетна політика, бюджетна стратегія, кредитна установа, підприємство, майно, бюджетная политика, бюджетная стратегия, кредитное учреждение, предприятие, имущество, credit, fiscal policy, budgetary strategy, credit establishment, enterprise, property

Бібліографічний опис

Якимчук І. М. Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства / І. М. Якимчук, Є. Б. Гєллєр // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 113 - 118. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset