Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Якимчук, І. М.
Гєллєр, Є. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається значення та види кредитних зобов’язань щодо формування бюджетної політики підприємства. Визначаються особливості та можливості для кредитора та підприємства. Доводиться ефективність залучення кредитів для ефективного розвитку підприємства в національній економіці.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, кредит, бюджетна політика, бюджетна стратегія, кредитна установа, підприємство, майно, бюджетная политика, бюджетная стратегия, кредитное учреждение, предприятие, имущество, credit, fiscal policy, budgetary strategy, credit establishment, enterprise, property
Бібліографічний опис
Якимчук І. М. Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства / І. М. Якимчук, Є. Б. Гєллєр // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 113 - 118. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання