Риторика: методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз

Дата

2024

Автори

Корчова, Галина Леонідівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто вимоги до підготовки практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями).

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, професійне мовлення, риторика

Бібліографічний опис

Риторика: методичні вказівки до вивчення курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Г. Л. Корчова. – Київ : КНУБА, 2024. – 40 с. - Бібліогр. : с. 38-39.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced