Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблематику взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій. Обґрунтовано актуальність та необхідність формування зазначеної теорії. Підкреслено основні аспекти проблематики взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем. Визначено результати застосування вказаної теорії.
Опис
Ключові слова
територія, природна система, антропогенна система, теорія взаємодії, стійкість території, містобудівне освоєння території, забудова, комплексна реконструкція території, территория, природная система, антропогенная система, теория взаимодействия, устойчивость территории, градостроительное освоение территории, застройка, комплексная реконструкция территории, territory, natural system, anthropogenic system, interaction theory, the stability of the territory, urban development, building development, complex reconstruction of the territory
Бібліографічний опис
Банах А. В. Проблематика взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем / А. В. Банах // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 22-26. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання