Адаптація секторів міського розвитку до кліматичних змін

Ескіз

Дата

2021

Автори

Кривомаз, Т. І.
Савченко, А. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В результаті глобальних кліматичних змін зростає тривалість спекотних періодів та інтенсивність стихійних гідрометеорологічних явищ, змінюється режим випадання опадів, що у поєднанні з підвищенням темпів урбанізації представляє серйозну загрозу соціальній стабільності, економічній та екологічній безпеці міського населення та середовища. Зменшення вразливості міст до кліматичних зміни передбачає заходи, спрямовані на підвищення адаптаційного потенціалу, зниження ризиків та ступеня чутливості, збільшення потенціалу для подолання надзвичайних подій та отримання вигоди внаслідок кліматичних змін. Зниження впливу урбанізованого середовища на кліматичні зміни потребує комплексного стратегічного плану заходів для кожного сектору міського розвитку.

Опис

Ключові слова

кафедра охорона праці та навколишнього середовища, кліматична криза, кліматичні зміни, урбанізовані території, сектори міського розвитку, екологічна безпека

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Адаптація секторів міського розвитку до кліматичних змін / Т. І. Кривомаз, А. М. Савченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. М. Трофимчук. - Київ, 2021. - Вип. 2. - С. 64 - 78. - Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset