Актуальність використання колористики біопрототипів в колористиці архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній статті розглядаються питання гармонізації колористичного простору архітектурного середовища, які і на сьогоднішній день залишаються актуальними та відкритими. Актуальність розробки та використання методів що створюють у людини гармонійне сприйняття середовища. Один з найефективніших методів - використання біопрототипів при проектуванні архітектурного середовища. Для ефективного використання законів колористики природи, досліджено і систематизовано різні напрямки формування кольору в оточуючому середовищі. А також наведена схема взаємодії людини та природи в процесі утворення штучного середовища. Досліджені фактори змін колористичного простору в системі взаємозв’язку "природа - людина - штучне середовище". На базі проведеного аналізу формування колористики природного середовища запропонований метод використання одержаних результатів у створенні гармонійного колірного простору штучного архітектурного середовища, за допомогою розробленої методики перенесення кольорів природи в штучне середовище.
Опис
Ключові слова
використання біопрототипів, проектування архітектурного середовища, простір колористичний, середовище штучне
Бібліографічний опис
Пушня О.С. Актуальність використання колористики біопрототипів в колористиці архітектурного середовища / О. С. Пушня // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 62-71. - Ббліогр. : 4 назви.
Зібрання