Енергоощадні технології формування динамічного мікроклімату у стиснених умовах виробничих приміщень

Ескіз

Дата

2018

Автори

Возняк, Орест Тарасович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі підвищення ефективності повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин, а також закрученою та плоскою настильною струминою для забезпечення нормативних параметрів повітря з можливістю створення динамічного мікроклімату в малогабаритних виробничих приміщеннях. Удосконалено математичну модель процесу взаємодії зустрічних неспіввісних струмин та подачі повітря закрученою і плоскою настильною струминою в цих приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітророзподілу необхідно подавати повітря у змінному режимі струминами, що інтенсивно затухають ще до входу в РЗ. Розроблено і досліджено конструкції пристроїв із взаємодією зустрічних неспіввісних струмин (ПВЗНС) та двоструминного повітророзподільника (ДСПР), який утворює закручену та плоску настильну струмину, що забезпечують інтенсивне затухання швидкості і температури результуючого повітряного потоку. Побудовано графічні та виведено теоретичні залежності на основі проведених експериментальних досліджень, які можуть бути використані у подальших інженерних розрахунках. Розроблено та захищено охоронними документами України конструкції ДСПР для подачі припливних струмин у змінному режимі. Створено методику розрахунку систем припливної вентиляції з використанням цих повітророзподільників, яку впроваджено у виробництво. Показано економічну ефективність використання розроблених пристроїв порівняно з альтернативними варіантами, наведено питомі показники ефективності повітророзподілу

Опис

Ключові слова

повітророзподіл, повітряні струмини, взаємодія струмин, зустрічні неспіввісні повітряні струмини, закручена струмина, плоска настильна струмина, швидкість, надлишкова температура, динамічний мікроклімат, змінний режим

Бібліографічний опис

Возняк О. Т. Енергоощадні технології формування динамічного мікроклімату у стиснених умовах виробничих приміщень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.03 / Возняк Орест Тарасович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2018. - 36 с. - Бібліогр. : с. 31 - 35

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset