Структура залежностей між природними умовами, природними процесами та інженерними спорудами

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто «середовище» (природне і антропогенне), як «матеріальна складова» предметної області містобудівної діяльності. Наведено моделі залежностей вибору варіанту необхідних інженерних споруд від: а) природних умов; б) задач з інженерної підготовки територій.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, середовище, природні умови, інженерна підготовка територій, інженерні споруди
Бібліографічний опис
Сингаївська О. І. Структура залежностей між природними умовами, природними процесами та інженерними спорудами / О. І. Сингаївська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 193 - 204. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання