Особливості використання гідравлічних закономірностей для удосконалення очисних споруд

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті теоретичні основи та практичний досвід щодо особливостей використання функцій відгуку при конструктивнотехнологічному удосконаленні очисних споруд. Запропонована степеневоекспоненціальна функція для апроксимації та інтерпретації кривих розподілу часу перебування води в спорудах. Представлено експериментальні дослідження відстійників та аеротенків.
Опис
Ключові слова
аеротенк, відстійник, функція відгуку, математична модель, інтерпретація, індикаторні дослідження, аэротенк, отстойник, функция отклика, математическая модель, интерпретация, индикаторные исследования, aerotank, reservoir, response function, mathematical model, interpretation, indicator research
Бібліографічний опис
Сівак В. М. Особливості використання гідравлічних закономірностей для удосконалення очисних споруд / В. М. Сівак, Л. А. Шинкарук, М. І. Пилипей // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 309-317. – Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання