Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель

Ескіз

Дата

2013

Автори

Мартинов, В. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

Для підвищення енергоефективності будинків, збереження екології розроблено комп'ютеризований спосіб оптимізації параметрів енергоефективних гранних будинків (параметрів форми, опору теплопередачі світлопрозорих і непрозорих огороджувальних конструкцій кожної грані, площі вікон на кожній грані будівлі) за критерієм мінімізації теплового балансу будівлі з навколишнім середовищем за опалювальний період.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, оптимізація параметрів, енергоефективні будівлі, гранна форма, геометричне моделювання, тепловий баланс

Бібліографічний опис

Мартинов В. Л. Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель / В. Л. Мартинов // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін.-тут буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 77. – С. 317 – 322. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced