Етапи розвитку архітектури дипломатичних представництв України в історичному аспекті

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виокремлені основні історичні етапи розвитку української дипломатії та проведено аналіз архітектури дипломатичних представництв України від козацької доби до наших днів.
Опис
Ключові слова
дипломатичне представництво, резиденція, історична забудова, посольство, дипломатична місія
Бібліографічний опис
Тимовчак І. Ю. Етапи розвитку архітектури дипломатичних представництв України в історичному аспекті / І. Ю. Тимовчак, В. І. Проскуряков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 107-114. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання