Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кривомаз, Т.І.
Волошкіна, О.С.
Мішо, А.
Андрусішина, І.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено порівняння вмісту 11 елементів (Al, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Zn) в плодових тілах 9 видів нівальних міксоміцетів та їх субстратах, зібраних в італійських та французьких Альпах. Виявлена здатність нівальних видів акумулювати високотоксичні важкі метали Cd та Pb, а також Zn і Cu.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, важкі метали, міксоміцети, нівальні види, біоакумуляція, моніторинг, екологічна безпека, паспортизація, myxomycetes

Бібліографічний опис

Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна, А. Мішо, І.М. Андрусишина / Східно-Європейський журнал передових технологій : укр. наукометр. наук. журнал / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. ; гол. ред. Д. О Дьомін. – Харків, 2016. – № 5/10(83). – С. 50–57. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced