Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів

Анотація
Проведено порівняння вмісту 11 елементів (Al, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Zn) в плодових тілах 9 видів нівальних міксоміцетів та їх субстратах, зібраних в італійських та французьких Альпах. Виявлена здатність нівальних видів акумулювати високотоксичні важкі метали Cd та Pb, а також Zn і Cu.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, важкі метали, міксоміцети, нівальні види, біоакумуляція, моніторинг, екологічна безпека, паспортизація, myxomycetes
Бібліографічний опис
Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна, А. Мішо, І.М. Андрусишина / Східно-Європейський журнал передових технологій : укр. наукометр. наук. журнал / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. ; гол. ред. Д. О Дьомін. – Харків, 2016. – № 5/10(83). – С. 50–57. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання