Використання методу розділення змінних (Фур'є) для розв'язування граничних задач нестаціонарної теплопровідності у багатошарових середовищах

Ескіз

Дата

2020

Автори

Човнюк, Ю. В.
Чередніченко, П. П.
Москвітіна, А. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті питання нестаціонарної теплопровідності у багатошарових об’єктах. Запропонований розв’язок граничної однорідної задачі з нестаціонарними граничними умовами третього роду. У основу розв’язку покладені: метод розділення змінних Фур’є за власними функціями задачі та інтеграл Дюамеля. Запропонована формула розв’язку має явний вид і завдяки рекурентній формі запису основних співвідношень може бути корисною при чисельних розрахунках.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, гранична задача, рівняння теплопровідності Фур’є, багатошаровий об’єкт, нестаціонарні граничні умови третього роду, boundary value problem, the Fourier heat equation, multi-object, unsteady boundary conditions of the third kind

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Використання методу розділення змінних (Фурє) для розв'язування граничних задач нестаціонарної теплопровідності у багатошарових середовищах / Ю. В. Човнюк, П. П. Чередніченко, А. С. Москвітіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 371 - 378. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset