Міський простір як основа для 3д моделювання каркасних систем міста

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання щодо 3д моделювання трудового каркасу у міському просторі, сформульовані основні проблеми і окреслені напрямки їх вивчення з урахуванням особливостей розвитку сучасного великого міста.
Опис
Ключові слова
міський простір, форма міста, трудовий каркас, 3д-моделювання, городское пространство, форма города, трудовой каркас, 3д-моделирование, urban space, form the city, working frame, 3d-modeling
Бібліографічний опис
Свобода Д. Г. Міський простір як основа 3д моделювання каркасних систем міста / Д. Г. Свобода // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 492 - 497. – Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання