Міський простір як основа для 3д моделювання каркасних систем міста

Ескіз

Дата

2012

Автори

Свобода, Д. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питання щодо 3д моделювання трудового каркасу у міському просторі, сформульовані основні проблеми і окреслені напрямки їх вивчення з урахуванням особливостей розвитку сучасного великого міста.

Опис

Ключові слова

міський простір, форма міста, трудовий каркас, 3д-моделювання, городское пространство, форма города, трудовой каркас, 3д-моделирование, urban space, form the city, working frame, 3d-modeling

Бібліографічний опис

Свобода Д. Г. Міський простір як основа 3д моделювання каркасних систем міста / Д. Г. Свобода // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 492 - 497. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset