Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращенними експлуатаційними властивостями

Ескіз

Дата

2014

Автори

Бондар, Катерина Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки теоретичних основ отримання гідроізоляційних розчинів проникної дії на основі портландцементу, доменного гранульованого шлаку, природного цеоліту, солей-електролітів та добавки ‘‘136-41’’ (ГКЖ-94). Розроблені матеріали виготовлені за технологією сумісного змішування вихідних компонентів та наступного їх замішування водою, з отриманням на їхній основі довговічних гідроізоляційних покриттів з покращеними експлуатаційними характеристиками, в тому числі з підвищеною водонепроникністю, атмосферо- та корозійною стійкістю. Встановлено, що введення до портландцементу доменного гранульованого шлаку та природного цеоліту дозволяє зв’язати не тільки портландит, а й зайві луги (Na, K) в нерозчинні цеолітоподібні гідроалюмосилікати (анальцим, гмелініт, нозеан) та оклюдувати аніони (СО32-, SO42-, NO3-) у складні неорганічні комплекси, що є гарантією збереження експлуатаційних властивостей у часі. При цьому, після року експлуатації розроблені гідроізоляційні покриття не втратили своїх експлуатаційних властивостей, відсутні висоли, тріщини та відшарування. Доведена доцільність спільного використання в складі розроблених гідроізоляційних матеріалів проникної дії солей електролітів і гідрофобізуючої добавки ‘‘136-41’’ (ГКЖ-94); показано позитивний вплив їх на технологічні характеристики розчинової суміші та фізичні характеристики отриманого штучного каменю. Сформульовані загальні принципи композиційної побудови гідроізоляційних розчинів з використанням портландцементу, модифікованого комплексними добавками як основи для отримання гідроізоляційних матеріалів проникної дії та досліджені їхні експлуатаційні властивості. Фактичний економічний ефект від впровадження розроблених складів гідроізоляційних розчинів складає 69,44 грн на 1 м2 готової продукції і досягається як за рахунок використання відносно недорогих та недефіцитних сировинних матеріалів, так і внаслідок підвищення терміну експлуатації конструкції, захищеної гідроізоляційним покриттям.

Опис

Ключові слова

гідроізоляційні розчини, портландцемент, доменний гранульований шлак, природний цеоліт, солі-електроліти, водопоглинання, довговічність, експлуатаційні властивості

Бібліографічний опис

Бондар К. В. Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращенними експлуатаційними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Бондар Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2014. - 20 с. - Бібліогр. : с. 18 - 20

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced