Денітрифікація висококонцентрованих стічних вод

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ
Анотація
Функціонування ряду промислових підприємств (наприклад, тваринницьких комплексів, птахофабрик тощо) характеризується утворенням висококонцентрованих (за органічними та біогенними забрудненнями) промислових стічних вод, які необхідно очищати перед скиданням у водойму або міську каналізацію. Потрапляння у водойми біогенних елементів разом із недостатньо очищеними стічними водами призводить до евтрофікації водних об`єктів. Бурхливий розвиток водоростей у водоймі стає причиною вторинного забруднення води, підвищення кольоровості, зниження концентрації розчиненого кисню та погіршення органолептичних показників, що надзвичайно ускладнює її для подальшого використання для водопостачання населених місць і промислових підприємств.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, стічні води, денітрифікація, екологічна безпека
Бібліографічний опис
Волошкіна О. С. Денітрифікація висококонцентрованих стічних вод / О. С. Волошкіна, О. В. Поліщук // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Технології очищення води – технічні, біологічні та екологічні аспекти», присвяченої пам’яті професора В. Свєнтославського (3-5 грудня 2013 р.) / Нац. техн. ун-т «КПІ» ; від. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ, 2013. – С. 66-67.
Зібрання