Загальнонаукові засади дослідження естетичних якостей міського середовища

Ескіз

Дата

2012

Автори

Осиченко, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті представлені сучасна наукова картина світу та методологічні основи сучасної науки, що визначають формування методологічного апарату дослідження естетичних якостей та естетичногосприйняття міського середовища.

Опис

Ключові слова

наукова картина світу, загальнонаукові методології, естетичні якості, міське середовище

Бібліографічний опис

Осиченко Г. О. Загальнонаукові засади дослідження естетичних якостей міського середовища / Г. О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 180 - 189. - Бібліогр : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced