Загальнонаукові засади дослідження естетичних якостей міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлені сучасна наукова картина світу та методологічні основи сучасної науки, що визначають формування методологічного апарату дослідження естетичних якостей та естетичногосприйняття міського середовища.
Опис
Ключові слова
наукова картина світу, загальнонаукові методології, естетичні якості, міське середовище
Бібліографічний опис
Осиченко Г. О. Загальнонаукові засади дослідження естетичних якостей міського середовища / Г. О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С. 180 - 189. - Бібліогр : 16 назв.
Зібрання