До питання прогнозування динаміки розвитку містобудівних систем

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута проблема містобудівного прогнозування, сформульовано першочергові завдання, спрямовані на її вирішення.
Опис
Ключові слова
прогнозування, містобудівна система, розвиток, потенціал просторової організації території, forecasting, urban system, development, potential of the spatial organization of territory
Бібліографічний опис
Гоблик А. В. До питання прогнозування динаміки розвитку містобудівних систем / А. В. Гоблик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 79 - 82. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання