Досвід організації системи охорони здоров'я у Сполучених Штатах Америки та Франції із визначенням в них місця мережі дитячих лікувальних закладів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Булах, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто особливості організації системи охорони здоров'я та системи фінансування у таких провідних країнах світу, як Сполучені Штати Америки та Франції, проаналізовано організацію архітектурно-містобудівної мережі медичних об'єктів державного і приватного рівнів підпорядкування. Досліджено рівні надання медичної допомоги і їх частку у загальному забезпеченні медичним обслуговуванням населення. Проаналізована загальна кількість лікувально-профілактичних закладів в масштабах країн. Особлива увага приділена визначенню у американській та французькій системі охорони здоров'я місця мережі дитячих лікувальних об'єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, архітектура, містобудування, система, лікувальні заклади, мережа закладів охорони здоров'я

Бібліографічний опис

Булах І. В. Досвід організації системи охорони здоров'я у Сполучених Штатах Америки та Франції із визначенням в них місця мережі дитячих лікувальних закладів / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 165-173. - Бібліогр : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset