Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)

Ескіз

Дата

2024

Автори

Дін Ян

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У вступі дисертант окреслив актуальність теми дослідження, визначив мету і завдання дослідження, загальнонаукові методи дослідження, окреслив об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення праці, навів апробацію результатів і список публікацій за темою дослідження.

Опис

Ключові слова

національні традиції, Китай, архітектура, Шаансі, national traditions, China, architecture, Shaanxi

Бібліографічний опис

Дін Ян. Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі) : анотація дис. ... д-ра філософії : 191 ; 19 / Дін Ян ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2024. - С. 1 - 18.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset