Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Назаренко, Іван Іванович
Баранов, Юрій Олексійович
Кравченко, Ігор Миколайович
Клименко, Микола Олександрович
Басараб, Володимир Аксенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Електромагнітні збудники знайшли значне застосування у вібраційних машинах виробничого призначення. До їх переваг можна віднести: простота конструкції, відсутність пар обертання та тертя, підвищена надійність, відсутність необхідності у періодичному змащуванні, заміні зношених частин, можливість плавного регулювання амплітуди коливань. Застосування електромагнітного збудника в якості електроприводу ударновібраційних машин, що працюють на понижених частотах і реалізують складні режими взаємодії з середовищем (супергармонійний, поліфазний та ін.) підтверджує ефективність їхнього використання. Дослідження динаміки руху цих машин є достатньо ґрунтовними [1,3,6]. Основним критерієм ефективності роботи машини є максимальна передача енергії від робочого органу до середовища за умов мінімальних непродуктивних витрат енергії, мінімально можливої тривалості циклу, отримання виробу високої якості, а також збереження високої надійності машини. В умовах проектування нових конструкцій машин ефективна реалізація даного критерію є неможливою без врахування особливостей поведінки машини в умовах взаємодії з багатокомпонентним середовищем зі змінними в процесі роботи параметрами.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, кафедра електротехніки та електроприводу, електромагнітні збудники, вібраційні машини, низькочастотна електромагнітна вібромашина
Бібліографічний опис
Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини / І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, І. М. Кравченко [ та ін. ] // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 23. - С. 64 - 69. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання