Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини

Анотація
Електромагнітні збудники знайшли значне застосування у вібраційних машинах виробничого призначення. До їх переваг можна віднести: простота конструкції, відсутність пар обертання та тертя, підвищена надійність, відсутність необхідності у періодичному змащуванні, заміні зношених частин, можливість плавного регулювання амплітуди коливань. Застосування електромагнітного збудника в якості електроприводу ударновібраційних машин, що працюють на понижених частотах і реалізують складні режими взаємодії з середовищем (супергармонійний, поліфазний та ін.) підтверджує ефективність їхнього використання. Дослідження динаміки руху цих машин є достатньо ґрунтовними [1,3,6]. Основним критерієм ефективності роботи машини є максимальна передача енергії від робочого органу до середовища за умов мінімальних непродуктивних витрат енергії, мінімально можливої тривалості циклу, отримання виробу високої якості, а також збереження високої надійності машини. В умовах проектування нових конструкцій машин ефективна реалізація даного критерію є неможливою без врахування особливостей поведінки машини в умовах взаємодії з багатокомпонентним середовищем зі змінними в процесі роботи параметрами.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, кафедра електротехніки та електроприводу, електромагнітні збудники, вібраційні машини, низькочастотна електромагнітна вібромашина
Бібліографічний опис
Розробка системи керування та впровадження низькочастотної електромагнітної вібромашини / І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, І. М. Кравченко [ та ін. ] // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 23. - С. 64 - 69. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання