Дослідження параметричних резонансів комбінованої пластинчато-стержневої системи

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається два види параметричного збудження, яке діє на споруду: гармонійне збудження і сума гармонійного і випадкового збудження.
Опис
Ключові слова
стохастичне навантаження, динамічна стійкість, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Дехтярюк Є. С. Дослідження параметричних резонансів комбінованої пластинчато-стержневої системи / Є. С. Дехтярюк, М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 47 – 56. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання