Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції: методичні вказівки до виконання курсового проєкту та контрольної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кравчук, Андрій Михайлович
Кравчук, Олександр Андрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять порядок і послідовність виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» та курсового проєкту з дисципліни «Насосні і повітродувні станції». Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

машини гідравлічні, машини аеродинамічні, станції насосні, станції повітродувні, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Кравчук А. М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції : метод. вказ. до виконання курс. проєкту та контрольної роботи : для студ. спец. 192 "Буд-во та цивіл. інженерія" освітньої програми "Водопост. та водовідв." / А.М.Кравчук, О.А.Кравчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 43 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset