Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції: методичні вказівки до виконання курсового проєкту та контрольної роботи

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять порядок і послідовність виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» та курсового проєкту з дисципліни «Насосні і повітродувні станції». Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Водопостачання та водовідведення» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
машини гідравлічні, машини аеродинамічні, станції насосні, станції повітродувні, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Кравчук А. М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Насосні і повітродувні станції : метод. вказ. до виконання курс. проєкту та контрольної роботи : для студ. спец. 192 "Буд-во та цивіл. інженерія" освітньої програми "Водопост. та водовідв." / А.М.Кравчук, О.А.Кравчук ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 43 с.