Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Поколенко, В. О.
Чуприна, Ю. А.
Приходько, Д. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено концептуально-методичні основи, формалізацію задачі, основні процедури побудови та розрахунку моделей організації будівництва, які створені за схемою сітьових моделей та залучають ряд семантичних параметрів для опису зовнішніх та внутрішніх умов впровадження будівельного проекту. Наведено фрагменти створених на базі моделей програмних продуктів та їх застосування в практиці будівництва.
Опис
Ключові слова
сітьові моделі, організація будівництва, семантичні параметри, будівельний проект, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Поколенко В. О. Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва / В. О. Поколенко, Ю. А. Чуприна, Д. О. Приходько // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 30-34. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання