Модель функціонально-планувальної організації та методика проектування міського малоповерхового житла, що розвивається

Ескіз

Дата

2010

Автори

Бачинська, Л. Г.
Запорожченко, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті особливості формування моделі функціонально-планувальної організації міського малоповерхового житла, що розвивається у часі разом зі змінами, котрі відбуваються у родині забудовників, для забудови індивідуальних ділянок приватної власності. За моделлю виділені основні складові – житловий блок та комплекс індивідуальної малоповерхової забудови. Також запропонована методика формування малоповерхової забудови, основною частиною якої є передпроектний аналіз.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, індивідуальна міська малоповерхова забудова, модель функціонально-планувальної організації, житловий блок, методика формування малоповерхової забудови, передпроектний аналіз, individual urban dwelling, the model is functional - planning organizations, inhabited block, technique of formation of individual dwelling, the analysis that may be before designing

Бібліографічний опис

Бачинська Л. Г. Модель функціонально-планувальної організації та методика проектування міського малоповерхового житла, що розвивається / Л. Г. Бачинська, О. Ю. Запорожченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 17-25. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset