Застосування спеціалізованих програмних засобів при викладанні будівельної механіки

Ескіз

Дата

2014

Автори

Баженов, В. А.
Шишов, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури для проведення поточного та модульного контролів з дисципліни «Будівельна механіка» застосовується оригінальний програмний комплекс КОНТРОЛЬ. Розглядається структура програмного комплексу та особливості його впровадження у навчальний процес.

Опис

Ключові слова

будівельна механіка, комплекс, тестування, знання, студенти, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Розрахунок залізобетонних конструкцій з урахуванням еволюції взаємодії арматури з бетоном / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 93. – С.10-18. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset