Застосування спеціалізованих програмних засобів при викладанні будівельної механіки

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури для проведення поточного та модульного контролів з дисципліни «Будівельна механіка» застосовується оригінальний програмний комплекс КОНТРОЛЬ. Розглядається структура програмного комплексу та особливості його впровадження у навчальний процес.
Опис
Ключові слова
будівельна механіка, комплекс, тестування, знання, студенти, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Розрахунок залізобетонних конструкцій з урахуванням еволюції взаємодії арматури з бетоном / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 93. – С.10-18. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання