Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі експериментальних даних визначено дози лугу, кальцинованої соди та вапна для нейтралізації розчинів міді й нікелю. Представлено дані щодо вартості процесів. На основании экспериментальных данных определены оптимальные дозы щелочи, кальцинированной соды и извести для нейтрализации растворов меди и никеля. Представлены данные о стоимости процессов. Based on the experimental data optimal doses of alkali, caustic ash and lime were determined to neutralize copper and nickel solutions. The data on the estimated cost of processes are provided.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, гальванічні стічні води, нейтралізація, нейтрализация, гальванические сточные воды, galvanic waste water, neutralization
Бібліографічний опис
Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом / Е. В. Юрков, Т. В. Аргатенко, А. В. Калайда, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 93 - 99. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання