Експериментально-статистичне моделювання для аналізу та регулювання характеристик будівельних матеріалів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
За результатами дослідження теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено запропоноване рішення щодо усунення негативного впливу коливань параметрів якості сировинних матеріалів на властивості ніздрюватих бетонів. Розроблена автоматизована система управління технологічним процесом виготовлення ніздрюватобетонних виробів за умов використання некондиційної сировини. На основі програмного визначення і встановлення взаємозв’язку реакційно-оптимальних складів ніздрюватого бетону та технологічних параметрів розроблено шляхи передачі їх на механізми, що виконують ці роботи. Проведено ЕС дослідження автоклавного ніздрюватого бетону різної середньої густини, виготовленого на реакційно- оптимальних складах в порівнянні з виробничими складами та якістю ніздрюватого бетону, що випускається підприємствами.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних матеріалів, ніздрюваті бетони, виготовлення ніздрюватобетонних виробів, аналіз будівельних матеріалів
Бібліографічний опис
Лаповська С. Д. Експериментально-статистичне моделювання для аналізу та регулювання характеристик будівельних матеріалів / С. Д. Лаповська // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2011. – Вип. 42. – С. 46 – 49. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання