Вип. 42

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  К вопросу о выборе гидроизоляции и качестве выполнения гидроизоляционных работ
  (Знання, 2011) Чертков, О. Ю.
  Все гидроизоляционные материалы классифицированы по основным технологическим принципам производства. Изменение и гармонизация классификации гидроизоляционных материалов, в соответствии с видами гидроизоляционных работ (противокапиллярные, безнапорные, противонапорные, антикоррозийные, санирующие и др.), позволят инженерно-техническому персоналу строек при осуществлении выбора и применения материалов для гидроизоляции обеспечить соответствие требованиям действующих в Украине строительных норм и правил.
 • Документ
  О некоторых основных свойствах гидроизолирующих материалов
  (Знання, 2011) Дац, З. М.
  Гидроизолирующие материалы – это материалы для гидроизолирования и кровель, и др. строительных конструкций, и нелогично подразделять их принципиально на кровельные и гидроизоляционные. Основное их свойство и назначение – способность гидроизолировать – может быть объективно определена последовательностью испытаний на "водонасыщение" и "водонепроницаемость" в зависимости от времени водонасыщения до постоянной массы вместо метрологически необоснованого определения водопоглощения.
 • Документ
  Новая технология устройства гидроизоляции на объектах НСК "Олимпийский"
  (Знання, 2011) Гармаш, А. И.; Галинский, А. М.
  В данной статье рассмотрена современная технология устройства свободнолежащего гидроизоляционного ковра из полотнищ рулонного материала, сваренного в единую гидроизоляционную мембрану при помощи горячего воздуха. За счет свободного прилегания гидроизоляции к изолируемой поверхности резко сокращается время ее устройства. Такая технология укладки гидроизоляционной мембраны придает гидроизоляции высокую ремонтопригодность, так как при необходимости в свободный зазор между поверхностью и мембраной может быть закачан гидроизоляционный раствор. Новая технология успешно применена на объектах реконструкции НСК "Олимпийский".
 • Документ
  Антикоррозионная защита сушильных вагонеток композициями на основе геоцементов
  (Знання, 2011) Гузий, С. Г.; Константиновский, Б. Я.
  В статье приведены данные по антикоррозионной обработке металлических поверхностей сушильных вагонеток композициями на основе геоцементов от воздействий агрессивной влажной газовой атмосферы на Сквирском кирпичном заводе (Киевская область). Защищенные вагонетки находятся в эксплуатации, прошли 25 оборотов, повреждений сплошности, наличие трещин и следов коррозионного воздействия агрессивной влажной газовой атмосферы на покрытиях не обнаружено. Наблюдения за состоянием покрытий продолжаются.
 • Документ
  Вплив поліфункціональної добавки на характер новоутворень та властивості штучного каменю, виготовленого з модифікованої композиційної гіпсовміщуючої вяжучої речовини
  (Знання, 2011) Гасан, Ю. Г.; Борзняк, О. С.; Червенко, Є. М.; Бердник, О. В.
  В статті розглянуто питання про особливості утворення в композиційних гіпсовміщуючих матеріалах гідросилікатів кальцію. Проведено аналіз їх впливу на міцність та водостійкість штучного каменю. Висвітлено механізм утворення первинної структури штучного каменю та позитивну роль етрингіту в її формуванні. Описано доцільність застосування поліфункціональної добавки в композиційних гіпсовміщуючих матеріалах, яка впливає на процеси утворення гідросилікатів та можливості їх полімеризації. Розглянуто позитивний вплив напівгідрату сульфату кальцію на міцнісні характеристики штучного каменю, виготовленого з композиційної гіпсовміщуючої в’яжучої речовини.
 • Документ
  Особливості отримання теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та сіопору
  (Знання, 2011) Пушкарьова, К. К.; Гончар, О. А.; Борисова, А. І.; Ейне, І. А.
  В роботі показано можливість отримання екологічно безпечних неорганічних теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та легкого штучного заповнювача сіопору.
 • Документ
  Експериментально-статистичне моделювання для аналізу та регулювання характеристик будівельних матеріалів
  (Знання, 2011) Лаповська, С. Д.
  За результатами дослідження теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено запропоноване рішення щодо усунення негативного впливу коливань параметрів якості сировинних матеріалів на властивості ніздрюватих бетонів. Розроблена автоматизована система управління технологічним процесом виготовлення ніздрюватобетонних виробів за умов використання некондиційної сировини. На основі програмного визначення і встановлення взаємозв’язку реакційно-оптимальних складів ніздрюватого бетону та технологічних параметрів розроблено шляхи передачі їх на механізми, що виконують ці роботи. Проведено ЕС дослідження автоклавного ніздрюватого бетону різної середньої густини, виготовленого на реакційно- оптимальних складах в порівнянні з виробничими складами та якістю ніздрюватого бетону, що випускається підприємствами.
 • Документ
  Фізико-хімічні особливості структуроутворення газосилікатної матриці в системі “CaO – Al2O3 – Ca(OH)2 - SiO2 – Al – FeSi - H2O”
  (Знання, 2011) Дюжилова, Н. О.
  За допомогою фізико-хімічних методів досліджень встановлено, що введення до складу сировинної суміші 5-10% від маси алюмінієвої пудри відходів дроблення феросиліцію з подальшою автоклавною обробкою призводить до утворення запутано призматично-голкоподібної структури новоутворень, представлених C2SH(B), C3S6H8, C4S3H, CSH(I), C6S6H, С2S3H2, тобермориту 1,13 нм, армованих кальцієвими алюмо-залізистими гідросилікатами виду C3AS1,6H2,8, C3FS2H2, C3F(SiO2)0,24·5,16H2O, C2FH5, Ca2Al2Si3O10(H2O) і Ca3(Al, Fe)2(OH)4(SiO4)3, дозволяє стабілізувати газосилікатні маси, сприяє зменшенню усадочних явищ у свіжозаформованих зразках, активує процеси кристалізації новоутворень, які мають призматично-голкоподібну форму - Fe3Si2O5(OH)4, FeAl2SiO5(OH)2, Fe5Al4Si6O22(OH)22, Fe2SiO4, 3СаО·Fe2O3·2SiO2·2H2O, Ca2(Al, Fe)Al2Si3O12(OH), Ca10Fe5Al27Si18O89(OH)5, CaFe2+Fe3+Si5O14(OH), Ca4Si6O15(OH)22(Fe(OH)2), CaAl2(SiO3)42H2O, 3СаО·Fe2O3·2SiO22H2O, дозволяє отримати штучний камінь з середньою густиною 540-580 кг/м3, міцністю при стиску 4,5-5,2 МПа та водопоглинанням 33-38,5%. При цьому відбувається зменшення середньої густини матеріалу на 8 % при збільшенні його міцності на 20% в порівнянні з характеристиками контрольного складу.
 • Документ
  Використання неметалевої композитної арматури для армування бетонних конструкцій
  (Знання, 2011) Клімов, Ю. А.; Вітковський, Ю. А.; Солдатченко, О. С.
  На основі аналізу літературних та патентних даних і результатів лабораторних досліджень рекомендовано використання композитної арматури на основі базальтового і склоровінгу для армування бетонних елементів і конструкцій, які знаходяться під дією агресивних середовищ.
 • Документ
  Сухі гіпсовміщуючі штуктурні суміші для оздоблення фасадів
  (Знання, 2011) Гасан, Ю. Г.; Кириленко, Д. А.
  Наведені деякі результати досліджень гіпсовміщуючих штукатурних сумішей для оздоблення фасадів та запропоновано оптимальний склад суміші. Проведено аналіз петрографічних досліджень штучного каменю з гіпсовміщуючих штукатурних сумішей.