Про процес самоорганізації в містобудівній системі та його аналіз методом аналогій

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гоблик, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Присвячена проблемі дослідження процесу самоорганізації у містобудівній системі. Наведено приклади виникнення явища самоорганізації у живій та неживій природі, у біосоціальних системах. З використанням методу аналогій І. Ньютона описано процес самоорганізації торгового-виробничого комплексу у місті.

Опис

Ключові слова

містобудівна система, динамічна природа, еволюційно – синергетична парадигма, самоорганізація, лавова лампа, потенціал просторово–часової організації території, градостроительная система, динамическая природа, эволюционно – синергетическая парадигма, самоорганизация, лавовая лампа, потенциал пространственно – временной организации территории, urban system, the dynamic nature, evolutionary – synergetic paradigm, self-organization, lava lamps, the potential of the spatial – time organization of the territory

Бібліографічний опис

Гоблик А. В. Про процес самоорганізації в містобудівній системі та його аналіз методом аналогій / А. В. Гоблик // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 115 - 124. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset