Технологічні умови роботи абразивного інструменту

Ескіз

Дата

2019

Автори

Пелевін, Леонід
Мачишин, Григорій
Кузьмінець, Микола

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Абразивний інструмент з кожним днем знаходить все більше застосування при виконанні операцій з фінішної абразивної обробки деталей машин, очищення металевих і неметалевих поверхонь від лакофарбових покриттів, іржі та забруднень. Полімер-абразивні щітки здебільшого застосовують у поєднанні з ручними кутовими шліфувальними машинами невеликої потужності. Основною задачею роботи є визначення енергетичних витрат і їх розподіл з метою мінімізації нагріву полімерної матриці та збільшення частки енергії, що витрачається на знімання матеріалу, який підлягає видаленню. При визначенні енергетичних витрат враховувалися наступні показники потужності, а саме: потужність, що передається від абразивного зерна, яким наповнене волокно, при контакті з оброблюваною поверхнею; потужність руйнування поверхні, що обробляється; потужність теплових втрат енергії при терті волокна об поверхню матеріалу, який обробляється. Враховуючи наведені показники потужності складено умову балансу енергії. Це дозволило визначити коефіцієнт корисної дії абразивного інструменту та встановити, які фактори призводять до його підвищення. А також, отримати залежність, що описує загальний перепад температур, на які нагрівається волокно щітки за весь час її роботи. Для визначення ймовірності безвідмовної роботи машин з полімер-абразивними щітками було складено структурну схему, яка включає два критерії: ймовірність руйнування волокна від втоми та ймовірність руйнування волокна від контактних навантажень. Складена схема розглядалась із вірогідністю безвідмовної роботи інструмента по кожному з цих критеріїв. Розв’язком системи ймовірності безвідмовної роботи щітки є залежність, що дозволяє визначити термін служби щітки. Таким чином, на будівельному або монтажному майданчику з'являється можливість розрахувати число полімерно-абразивних щіток для забезпечення безперебійного виконання робіт. Зростання коефіцієнту корисної дії забезпечують наступні показники, а саме: зменшення питомої теплоємності, маси волокна та перепаду температур волокна за один оберт щітки. А також зростання кількості абразиву, межі міцності й перетину волокна та довжина дуги контакту. Визначення ймовірності безвідмовної роботи ручних та переносних машин з полімерно-абразивними щітками дозволяє визначати ресурс їх роботи.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин і технологічних процесів, полімер-абразивна щітка, енергетичні витрати, потужність, тепло, ресурс, безвідмовність роботи, polymer-abrasive brush, energy costs, power, heat, resource, uptime

Бібліографічний опис

Пелевін Л. Технологічні умови роботи абразивного інструменту / Л. Пелевін, Г. Мачишин, М. Кузьмінець // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 93. – С. 27 – 34. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset