Вип. 93

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10190

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Розробка концепції системи керування роботом для штукатурних робіт на основі нейронної мережі
  (КНУБА, 2019) Міщук, Дмитро; Бойченко, Андрій
  Приготування будівельного розчину, його подачу до місця робіт та нанесення на поверхню ефективно здійснювати за допомогою автоматизованих механічних систем в тандемі з розчинонасосами поєднаними зі штукатурними агрегатами за допомогою яких можна виконувати автоматичне встановлення контрольних маяків, попереднє ґрунтування поверхні, розбризкування цементного розчину та затирання. Технічна досконалість і конкурентна спроможність роботизованих штукатурних станцій в значній мірі залежить від прийнятих кінематичних моделей розроблюваного штукатурного робота та розробки на їх основі досконалих систем керування. Прості кінематичні схеми породжують прості конструктивні рішення, які досить швидко прототипуються та мають невисоку вартість, проте такі рішення, внаслідок своєї конструктивної недосконалості, зазвичай використовуються для обмежених виробничих процесів, мають малу точність та примітивну систему керування, що не дозволяє застосовувати їх для глибокої автоматизації у виробництві. Складні кінематичні схеми роботів дозволяють застосовувати їх, як універсальний засіб на багатьох стадіях будівельного виробництва, проте такі конструктивні рішення потребують створення досконалих складних систем керування. Застосування нейронної мережі дозволяє спростити архітектуру системи керування, зробити її універсальною для виконання роботом різних технологічних процедур, проте вона потребує чіткого алгоритму опису математичної моделі роботи та його навчання. В даному дослідженні запропоновано математичну модель нейронної мережі на основі сигмоїдальної функції активації для дволанкового маніпулятора.
 • Документ
  Проведено V міжнародну конференцію з трансферу інноваційних технологій
  (КНУБА, 2019) Сукач, Михайло
  Продовжуючи традицію проведення міжнародних конференцій в Київському національному університеті будівництва і архітектури 22-23.05.2019 відбувся черговий форум, який цього року змінив свою назву на Transfer of Innovative Technologies (Underwater Technologies). Основну увагу було прикуто інтеграції вітчизняних та закордонних фахівців в розробці теорії, проведенні досліджень, створенні нової техніки і технологій, застосуванні новітніх енергоощадних екологічно безпечних технологій. Розглядались оригінальні ідеї, пропозиції, нестандартні рішення, креативні проекти. Запропоновано нові методи дослідження та прогнозування властивостей матеріалів, конструкцій, технологічних процесів, інноваційні підходи щодо проектування, виробництва і експлуатації промислових, цивільних об’єктів, інфраструктури, проблеми енергетики, екології, комп’ютерні та інформаційні технології. Представлено оригінальні роботи й авторитетні огляди з інноваційних технологій у будівництві, архітектурі, інших галузях науки і техніки.
 • Документ
  Робоче обладнання скрепера зі шнековими інтенсифікаторами
  (КНУБА, 2019) Волянюк, Володимир; Міщук, Дмитро; Горбатюк, Євгеній
  Частка земляних робіт у будівництві становить до 30% від загального обсягу робіт. Тому підвищення продуктивності та зниження собівартості робіт для машин, які залучаються, є актуальним завданням. До таких машин відноситься скрепер, призначений для пошарової розробки, переміщення та відсипання ґрунту шаром заданої товщини з розрівнюванням та частковим ущільненням. Роботи, виконувані скреперами, як правило, обходяться дешевше, ніж екскаваторами з перевезенням ґрунту автомобілями-самоскидами. Тому там, де це за умовами робіт можливо, завжди застосовують скрепери. Ця обставина є причиною досить великого їхнього поширення. У зв'язку з тим, що скрепери є масовими машинами, питання підвищення їх продуктивності особливо актуальне. Одним зі способів підви- щення продуктивності скрепера є збільшення наповненості ковша. З цією метою роботі запропонована конструкція ковша скрепера зі шнековими інтенсифікаторами, що закріплюються шарнірно консольно на задній стінці ковша, з приводом від гідромоторів і можливістю зміни напряму обертання шнеків. Зміна кута нахилу шнеків відносно задньої стінки здійснюється гідроциліндрами, що керуються трьохпозиційними золотниками. Все це дозволяє більш повно заповнювати ківш скрепера ґрунтом, що розробляється, шляхом зміни напряму потоків розробленого ґрунту всередині ковша з використанням керованих шнекових інтенсифікаторів і, таким чином, збільшувати продуктивність скрепера та зменшувати собівартість виконуваних робіт. Подача гідравлічної рідини під тиском до гідромоторів та гідроциліндрів здійснюється від гідравлічних насосів базової машини скрепера. Представлена в роботі конструкція ковша скрепера зі шнековими інтенсифікаторами захищена патентом України.
 • Документ
  Технологічні умови роботи абразивного інструменту
  (КНУБА, 2019) Пелевін, Леонід; Мачишин, Григорій; Кузьмінець, Микола
  Абразивний інструмент з кожним днем знаходить все більше застосування при виконанні операцій з фінішної абразивної обробки деталей машин, очищення металевих і неметалевих поверхонь від лакофарбових покриттів, іржі та забруднень. Полімер-абразивні щітки здебільшого застосовують у поєднанні з ручними кутовими шліфувальними машинами невеликої потужності. Основною задачею роботи є визначення енергетичних витрат і їх розподіл з метою мінімізації нагріву полімерної матриці та збільшення частки енергії, що витрачається на знімання матеріалу, який підлягає видаленню. При визначенні енергетичних витрат враховувалися наступні показники потужності, а саме: потужність, що передається від абразивного зерна, яким наповнене волокно, при контакті з оброблюваною поверхнею; потужність руйнування поверхні, що обробляється; потужність теплових втрат енергії при терті волокна об поверхню матеріалу, який обробляється. Враховуючи наведені показники потужності складено умову балансу енергії. Це дозволило визначити коефіцієнт корисної дії абразивного інструменту та встановити, які фактори призводять до його підвищення. А також, отримати залежність, що описує загальний перепад температур, на які нагрівається волокно щітки за весь час її роботи. Для визначення ймовірності безвідмовної роботи машин з полімер-абразивними щітками було складено структурну схему, яка включає два критерії: ймовірність руйнування волокна від втоми та ймовірність руйнування волокна від контактних навантажень. Складена схема розглядалась із вірогідністю безвідмовної роботи інструмента по кожному з цих критеріїв. Розв’язком системи ймовірності безвідмовної роботи щітки є залежність, що дозволяє визначити термін служби щітки. Таким чином, на будівельному або монтажному майданчику з'являється можливість розрахувати число полімерно-абразивних щіток для забезпечення безперебійного виконання робіт. Зростання коефіцієнту корисної дії забезпечують наступні показники, а саме: зменшення питомої теплоємності, маси волокна та перепаду температур волокна за один оберт щітки. А також зростання кількості абразиву, межі міцності й перетину волокна та довжина дуги контакту. Визначення ймовірності безвідмовної роботи ручних та переносних машин з полімерно-абразивними щітками дозволяє визначати ресурс їх роботи.
 • Документ
  Обґрунтування алгоритму розрахунку вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи
  (КНУБА, 2019) Назаренко, Іван; Дєдов, Олег; Дьяченко, Олександр
  При виробництві залізобетонних виробів для збірних конструкцій на заводах будіндустрії чільне місце займають вібраційні майданчики (віброустановки). Існуючі конструкції вібромайданчиків не в повній мірі відповідають вимогам універсальності при зміні програми виробництва, забезпеченню високої якості готових виробів та характеризуються суттєвими витратами енергії. Одним із напрямків вирішення наведених недоліків є створення вібраційної установки з навісними збудниками коливань і змінним режимом роботи. Така ідея забезпечується використанням віброустановки в якій рама з привареною поверх пластиною безпосередньо і є піддоном на якому відбувається процес ущільнення. Розміри майбутнього виробу обмежуються встановленням на піддон бортів і перегородок, які закріплюються за допомогою магнітних кріплень, завдяки чому можна легко перелаштувати установку під інші типорозміри панелей. Наступною відмінністю даної віброустановки є використання навісних віброзбудників коливань, що дозволяє зменшити загальну масу установки та підвищити рівномірність розподілу амплітуд коливань по площі поверхні формування. Завдяки своїй конструкції вібратори мають можливість зміни частоти коливань в необхідному діапазоні та, як наслідок, значно інтенсифікувати процес віброущільнення бетонної суміші на різних етапах. Для перевірки цих тверджень на практиці було створено конструкцію лабораторної вібраційної установки з навісними збудниками коливань і проведені дослідження її руху. За результатами проведених досліджень отримано загальну картину руху вібраційної установки при різних частотах коливань, виконано оцінку і розподілу амплітуд коливань по площі поверхні формування. У результаті проведених дослідів і за результатами попередніх робіт було розроблено алгоритм розрахунку вібраційної установки, обґрунтовано її основні параметри, що в майбутньому має стати передумовою для створення принципово нового класу машин для ущільнення та формування бетонних сумішей на заводах будіндустрії.
 • Документ
  Проведення ефективного прогнозування роботи машин для земляних робіт
  (КНУБА, 2019) Пелевін, Леонід; Фомін, Анатолій; Горбатюк, Євгеній; Шаленко, Вадим
  Землерийні машини у високорозвинених країнах займає провідне місце серед самохідної та причіпної техніки різного призначення. В основі конструювання такої техніки лежать науково-технічні принципи створення низькоенергоємних технологій і машин для руйнування природних та штучних середовищ (ґрунтів, порід, мулів, залізобетонів, цегли тощо) в різних умовах (наземних – дорожні, оброблення сільськогосподарських земель, інженерно-військовій аварійно-рятувальні роботи, очистка ґрунтів від забруднень, меліорація, створення траншей, каналів, котлованів, окопів, сховищ тощо; підземних – видобування корисних копалин, будівництво тунелів тощо). Земляні роботи належать до найбільш трудомістких процесів будівництва, тому необхідно визначати шляхи вдосконалення конструкцій землерийних машин за допомогою обґрунтованого проведення техніко-економічного зіставлення різних видів зразків машин. Отже, основним завданням роботи є оцінка ефективності землерийних машин по критерію величини виробничого потенціалу, що дозволить більш обґрунтовано проводити техніко- економічне зіставлення різних видів машин. Імовірнісна оцінка ефективності землерийних машин по критерію величини виробничого потенціалу дозволяє більш обґрунтовано проводити техніко-економічне зіставлення зразків машин, а також визначати шляхи вдосконалення їх конструкції. Величина виробничого потенціалу може використовуватися при прогнозуванні річного вироблення, оцінках енергоємності, металоємності, терміну окупності, економічного ефекту впровадження нового зразка або модернізації землерийної машини, а також при виборі умов й аналізі результатів виробничих випробувань землерийних машин.
 • Документ
  Дослідження процесу коливання пружного волокна при його обертанні
  (КНУБА, 2019) Абрашкевич, Юрій; Мачишин, Григорій; Марченко, Олександр; Щербина, Тетяна
  З кожним роком гнучкий абразивовмісний інструмент знаходить все більше застосування при виконанні операцій з очищення металевих і неметалевих поверхонь віlд лакофарбових покриттів, іржі та різного роду забруднень. Метою даної роботи є дослідження процесу коливання пружного волокна при його стаціонарному обертанні, що дозволить визначати ресурс полімерно-абразивної щітки. Використовуючи теоретичний метод виконувалися наступні дослідження: користуючись принципом Д’Аламбера досліджувалась рівновага елемента волокна; визначалися складові інтенсивності повного інерційного навантаження, яке діє на елемент стрижня при його обертанні; описано відносні взаємозв’язані згинні повздовжні коливання консольного стрижня ротора при його стаціонарному обертанні. Результати виконаної роботи дозволяють продовжити дослідження коливання полімерно-абразивного волокна при горизонтальному розташуванні диску щітки. Що дозволить визначати ресурс робочого органа. Рівномірний розподіл абразивних зерен однієї маси та крупності по всій довжині та в перерізі волокон дозволяє зменшити частоти згинальних коливань. Це призводить до збільшення робочого ресурсу щітки, оскільки зменшуються напруження від утоми. Результати роботи можна використовувати для дослідження ресурсу гнучких абразивних робочих органів, які в даний час набувають значного поширення.