Удосконалення методів формування земельних сервітутів для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Ескіз

Дата

2021

Автори

Литвиненко, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель. - Київський національний університет будівництва і архітектури, МОН України, Київ, 2021. У дисертації комплексно розглянуто формування приватних та публічних сервітутів для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури як інструменту захисту приватних та публічних інтересів. В роботі систематизовано та структуровано чинники, що впливають на формування земельних сервітутів, обґрунтовано критерії оптимального встановлення земельної ділянки сервітуту, систематизовано інформаційне забезпечення щодо формування земельних сервітутів, удосконалено технологію формування приватних земельних сервітутів та розроблено технологічну модель формування публічних земельних сервітутів. Thesis for a Candidate Degree in Technical Sciences, Specialty 05.24.04 – “Cadaster and Land Monitoring”. Kyiv National University of Construction and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. The absence of the concept of public land easement in Ukraine has caused problems in providing access to engineering and transport infrastructure facilities that serve the interests of the community, which is especially acute in cities with a shortage of vacant land and the predominance of privately owned land.

Опис

Ключові слова

публічний земельний сервітут, приватний земельний сервітут, формування земельного сервітуту, земельна ділянка сервітуту, об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури, технологія формування приватних земельних сервітутів, технологічна модель формування публічних земельних сервітутів, public land easement, private land easement, land easement formation, easement land plot, object of engineering and transport system, technology of private land easements creation, technological model of public land easements creation, кафедра землеустрою і кадастру

Бібліографічний опис

Литвиненко І. В. Удосконалення методів формування земельних сервітутів для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / І. В. Литвиненко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021. - 22 с.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced