Визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення і вентиляції

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються методики визначення тепловтрат і загальні засади розрахунку теплового навантаження для систем опалення і вентиляції житлових і громадських будинків. Дані рекомендації з оптимізації розрахунків. Виконано аналіз результатів експериментальних досліджень з визначення теплового потоку через огородження.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, огороджуючі конструкції, тепловтрати, кількість теплоти, термічний опір, опалення і вентиляція, ограждающие конструкции, теплопотери, количество теплоты, термическое сопротивление, отопление и вентиляция, walling, heat loss, heat flow, thermal resistance, heating and ventilation
Бібліографічний опис
Колієнко В. А. Визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення і вентиляції / В. А. Колієнко, А. Г. Колієнко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 103 - 109. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання