Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гомеля, М. Д.
Трохименко, Г. Г.
Глушко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі приведені результати досліджень сумісного іонообмінного вилучення іонів важких металів ( кадмію, нікелю, цинку та міді) з розчинів сульфатів даних металів сильнокислотним катіонітом КУ-2-8. Досліджено вплив концентрації іонів жорсткості, лужності та початкової концентрації іонів важких металів на перебіг процесів їх сорбції на катіоніті КУ-2-8. Вивчено процеси регенерації катіоніту від суміші катіонів важких металів розчином сірчаної кислоти.

Опис

Ключові слова

іонний обмін, іони жорсткості, кадмій, мідь, нікель, цинк, ионный обмен, ионы жесткости, кадмий, медь, никель, цинк, ion exchange, rigidity ions, cadmium, copper, nickel, zinc

Бібліографічний опис

Гомеля М. Д. Вплив іонів жорсткості та взаємний вплив іонів важких металів на ефективність їх сорбції на катіоніті / М. Д. Гомеля, Г. Г. Трохименко, О. В. Глушко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 104-112. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset