Реновація занедбаних промислових зон міста Чернівці для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті описуються види промисловості, що розвинені в Чернівецькій області, висвітлюються проблеми функціонування занедбаних промислових зон міста Чернівці, означено можливості їх реновації, для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості. Наведено статистичні дані щодо кількості промислових підприємств та центрів зайнятості у м. Чернівці, зайнятості населення у промисловості у 2000 - 2017 рр., кількості безробітних станом на І півріччя 2018 року. Визначено стан сучасних центрів зайнятості, описується модель створення та основні фактори, що впливають на проектування інноваційних центрів зайнятості.
Опис
Ключові слова
Кафедра інформаційних технологій в архітектурі, промислові підприємства, безробіття, інноваційний центр зайнятості, працездатне населення, реновація промислових зон
Бібліографічний опис
Герич К. І. Реновація занедбаних промислових зон міста Чернівці для побудови мережі інноваційних центрів зайнятості / К. І. Герич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 180-185. - Бібліогр : 7 назв.
Зібрання