Фокусування плоскої розривної хвилі анізотропними лінзами малої кривини

Ескіз

Дата

2004

Автори

Іванченко, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дослідження явищ фокусування i розсіювання нестаціонарних розривних хвиль поверхнями та межами розділу середовищ з різними механічними властивостями має місце в сейсмології та сейсморозвідці. Воно особливо актуальне у випадках, коли необхідно аналізувати пружно-деформований стан земних порід з неоднорідними включеннями та поблизу їх вільних поверхонь. Особливості цих явищ полягаютьу тім, що вони можуть супроводжуватися концентрацією механічної енергії (кінетичної i потенційної) у зонах фокусування фронтів розривних хвиль на криволінійних ділянках вільних поверхонь гірських порід та шарами порід перемінної товщини з різними механічними властивостями, що посилює дії цих хвиль. Приведена методика дозволяє прогнозувати положення зон фокусування променів хвиль обох орієнтацій, породжених взаємодією розривної хвилі в анізотропному середовищі з його криволінійними поверхнями розділу середовищ.

Опис

Ключові слова

розривні хвилі, пружно-деформований стан, геометрична оптика, закон Снелліуса, пружні лінзи, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Іванченко Г. М. Фокусування плоскої розривної хвилі анізотропними лінзами малої кривини / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 83 – 86. – Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset