Фокусування плоскої розривної хвилі анізотропними лінзами малої кривини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Іванченко, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дослідження явищ фокусування i розсіювання нестаціонарних розривних хвиль поверхнями та межами розділу середовищ з різними механічними властивостями має місце в сейсмології та сейсморозвідці. Воно особливо актуальне у випадках, коли необхідно аналізувати пружно-деформований стан земних порід з неоднорідними включеннями та поблизу їх вільних поверхонь. Особливості цих явищ полягаютьу тім, що вони можуть супроводжуватися концентрацією механічної енергії (кінетичної i потенційної) у зонах фокусування фронтів розривних хвиль на криволінійних ділянках вільних поверхонь гірських порід та шарами порід перемінної товщини з різними механічними властивостями, що посилює дії цих хвиль. Приведена методика дозволяє прогнозувати положення зон фокусування променів хвиль обох орієнтацій, породжених взаємодією розривної хвилі в анізотропному середовищі з його криволінійними поверхнями розділу середовищ.
Опис
Ключові слова
розривні хвилі, пружно-деформований стан, геометрична оптика, закон Снелліуса, пружні лінзи, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Фокусування плоскої розривної хвилі анізотропними лінзами малої кривини / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 83 – 86. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання