Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Михальченко, С. В.
Товбич, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено актуальність створення нових принципів територіального планування та містобудівних рішень для майнових комплексів національної без- пеки за умов переходу до нової концепції побудови оборони в Україні, наближе- ної до світових стандартів, зокрема Північно-атлантичного альянсу.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, стратегічне планування і прогнозування, розквартирування військ, концепция военного строительства, территориальный принцип, расквартирование войск, the concept of military development, the territorial principle, the quartering of troops, концепція військового будівництва
Бібліографічний опис
Михальченко С. В. Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України / С. В. Михальченко, В. В. Товбич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 398-403. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання