Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кононцев, С. В.
Саблій, Л. А.
Гроховська, Ю. Р.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою роботи є визначення елімінаційної потужності вищих водних рослин за сполуками нітрогену при очищенні води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення (УЗВ) та дослідження впливу окремих факторів на ефективність роботи фітореактору. У результаті досліджень було визначено динаміку росту ряскових в умовах фітореактору та елімінаційну потужність за нітрогеном Wolffia arrhiza (L.) та Lemna minor L.
Опис
Ключові слова
біологічне очищення, фітореактор з рясковими, асиміляція нітрогену, биологическая очистка, фитореактор с рясковыми, ассимиляция азота, biological treatment, duckweed phytoreactor, nitrogen assimilation
Бібліографічний опис
Кононцев С. В. Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену / С. В. Кононцев, Л. А. Саблій, Ю. Р. Гроховська // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 170-177. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання