Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою роботи є визначення елімінаційної потужності вищих водних рослин за сполуками нітрогену при очищенні води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення (УЗВ) та дослідження впливу окремих факторів на ефективність роботи фітореактору. У результаті досліджень було визначено динаміку росту ряскових в умовах фітореактору та елімінаційну потужність за нітрогеном Wolffia arrhiza (L.) та Lemna minor L.
Опис
Ключові слова
біологічне очищення, фітореактор з рясковими, асиміляція нітрогену, биологическая очистка, фитореактор с рясковыми, ассимиляция азота, biological treatment, duckweed phytoreactor, nitrogen assimilation
Бібліографічний опис
Кононцев С. В. Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену / С. В. Кононцев, Л. А. Саблій, Ю. Р. Гроховська // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 170-177. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання