Основи архітектури будівель і споруд : програма та методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Запривода, Віталій Іванович
Запривода, Аліна Анатоліївна
Черненко, Анатолій Дмитрович
Венедиктова, Ганна Олександрівна
Гореленко, Олександр Олегович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять програму розроблену з урахуванням «Робочої програми» дисципліни «Основи архітектура будівель і споруд», розглянутої і затвердженої на засіданні кафедри архітектурних конструкцій, методичні вказівки до вивчення дисципліни та розробки конструктивних проектів. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації 192.01 «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, кафедра автоматизації технологічних процесів, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, архітектура будівель і споруд
Бібліографічний опис
Основи архітектури будівель і споруд : програма та методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та розробки індивідуальної графічної роботи у 3 семестрі : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації 192.01 «Промислове та цивільнебудівництво» заочної форми навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. А. Запривода, В. І. Запривода, А. Д. Черненко, Г. О. Венедиктова, О. О. Гореленко. - Київ : КНУБА, 2024 – 40 с. : іл. - Бібліогр. : с. 17-20.