Побудова розрахункових моделей МСЕ різноманітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого стану від дії статичних і динамічних навантажень

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Приведені результати розв’язання задач на власні коливання комбінованих конструкцій, отриманих методом скінченних елементів. Викладена суть алгоритму розв'язання задач динаміки, який побудований на основі методу підконструкцій і редукованих моделей фрагментів. Використовується універсальний тривимірний скінченний елемент, співвідношення для якого отримані в переміщеннях. Редукована дискретна модель фрагмента будується шляхом переходу до нових узагальнених координат – переміщеньбазисних вузлів, призначених з числа повного набору вузлів скінченноелементної моделі фрагмента.
Опис
Ключові слова
МСЕ, коливання комбінованих конструкцій, редуковані моделі, навантаження
Бібліографічний опис
Легостаєв А. Д. Побудова розрахункових моделей МСЕ різноманітних конструкцій при визначенні їх динамічних характеристик і напруженого стану від дії статичних і динамічних навантажень / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 88 – 98. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання