Напружений стан товстих неканонічних оболонок обертання, близьких до сферичних, під дією поверхневих сил

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Неміш, В. М.
Чорнописький, Д. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі загального розв’язку рівнянь рівноваги для трансверсально-ізотропного середовища у сферичній системі координат у рамках другого варіанта методу збурення форми границі (МЗФГ) отримано з урахуванням перших трьох наближень розв’язки задачі про напружено-деформований стан (НДС) товстих оболонок обертання, обмежених поверхнями з малою амплітудою відхилення від сферичних. Згідно аналітичних розв’язків отримано числові дані, які дозволили провести аналіз напружено-деформованого стану оболонок під дією постійного або змінного осесиметричного (внутрішнього і зовнішнього) тиску. Залежно від геометричних параметрів рівнянь неканонічних поверхонь для різних форм оболонок показано їх вплив на перерозподіл напружень порівняно з випадком сферичної оболонки (канонічна форма – нульове наближення
Опис
Ключові слова
товсті неканонічні оболонки, близькі до сферичних, постійний і змінний тиск
Бібліографічний опис
Неміш В. М. Напружений стан товстих неканонічних оболонок обертання, близьких до сферичних, під дією поверхневих сил / В. М. Неміш, Д. Г. Чорнописький // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 104-118. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання