Деформування, динаміка та стійкість конструктивно анізотропних циліндричних оболонок в просторовій постановці

Ескіз

Дата

2024

Автори

Подворний, Андрій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зменшення матеріаломісткості циліндричних оболонкових конструктивних елементів із забезпеченням умов їх надійної експлуатації досить часто пов’язано із використанням композитних матеріалів. Це питання стає особливо важливим у зв’язку із можливим застосуванням конструктивно анізотропних композитних оболонкових систем в авіаційній, ракетній, космічній галузях, а також в машинобудуванні та будівництві. Їх розрахунки щодо встановлення характеристик деформування, динаміки та стійкості, які здійснюються на основі відомих двовимірних моделей, не завжди задовольняють вимогам стосовно їх точності. Тому логічним і важливим є побудова розрахункових моделей, що дозволяють найбільш повно враховувати параметри, які описують напружено-деформований стан, коливання та стійкість цих оболонок.

Опис

Ключові слова

теорія пружності, просторові співвідношення, напружено-деформований стан, частота вільних коливань, стійкість, циліндрична оболонка, анізотропія, функціонально-градієнтний матеріал, theory of elasticity, spatial relationships, stress-strain state, frequency of free vibrations, stability, cylindrical shell, anisotropy, functionally graded material, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Подворний А. В. Деформування, динаміка та стійкість конструктивно анізотропних циліндричних оболонок в просторовій постановці : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.23.17 / Подворний Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2024. - 46 с. - Бібліогр. : с. 36 - 41.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset