Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій

Ескіз

Дата

2011

Автори

Ворона, Ю. В.
Козак, А. А.
Черненко, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання задачі про нестаціонарні антиплоскі коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана тестова задача про динамічний деформований стан пружного простору з циліндричним отвором кругового перерізу та модельна задача про коливання простору з двома отворами

Опис

Ключові слова

нестаціонарні коливання пружного масиву, антиплоскі нестаціонарні коливання, масивні елементи конструкцій

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій / Ю. В. Ворона, А. А. Козак, О. С. Черненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 83-96. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset