Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання задачі про нестаціонарні антиплоскі коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана тестова задача про динамічний деформований стан пружного простору з циліндричним отвором кругового перерізу та модельна задача про коливання простору з двома отворами
Опис
Ключові слова
нестаціонарні коливання пружного масиву, антиплоскі нестаціонарні коливання, масивні елементи конструкцій
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Методика чисельного дослідження антиплоских нестаціонарних коливань масивних елементів конструкцій / Ю. В. Ворона, А. А. Козак, О. С. Черненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 83-96. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання