Дослідження процесу знезалізнення підземних вод на фільтрах з різними типами наповнювачів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Квартенко, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати порівняльних досліджень знезалізнення агресивних слабокислих гідрокарбонатнокальцієвих підземних вод на засипках різних типів. Розглядаються інертні (кварцовий пісок) і каталітичні (Manganese Greensand (MGS), Birm) засипки. Отримані оптимальні параметри проведення процесу знезалізнення за різними технологічними схемами. Приведены результаты сравнительных исследований обезжелезивания агрессивных слабокислых гидрокарбонатнокальциевих подземных вод на загрузках различных типов. Рассматриваются инертные (кварцевыйпесок) и каталитические (Manganese Greensand (MGS), Birm) наполнители. Получены оптимальные параметры проведения процесса обезжелезивания поThe results of studies on the processes of iron removal plants pilot ground water filters with different types of fillers: Catalytic – types of MGS and Birm and inert filter media – quartz sand. The changes in the Rizner index during the filtration cycle with different parameters of the filtration rate, water air relations pH leachate. различным технологическим схемам.

Опис

Ключові слова

каталітичні наповнювачі (MGS), Birm, сатуратор, фільтр з піщаною засипкою, індекси стабільності Ланжельє, Різнера, знезалізнення води, каталитические наполнители (MGS), Birm, сатуратор, фильтр с песчаной загрузкой, индексы стабильности Ланжельє, Ризнера, обезжелезивание воды, catalyticfillers Manganese Greensand (MGS), Birm, saturator, filter sand filling, dex and stability Lanzhelye, Rizner, iron removal of water

Бібліографічний опис

Квартенко О. М. Дослідження процесу знезалізнення підземних вод на фільтрах з різними типами наповнювачів / О. М. Квартенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 46 - 56. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced